Kết nối cá nhân và tổ chức
trên toàn thế giới

Jellyfish HR không chỉ phát triển mạng lưới tuyển dụng nhân tài ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Chúng tôi hướng đến trở thành công ty tuyển dụng nhân sự với mục tiêu" kết nối con người và tổ chức trên toàn thế giới"

DỊCH VỤ

THÀNH VIÊN

No item

No item