Kết nối cá nhân và tổ chức
trên toàn thế giới

Jellyfish HR không chỉ phát triển mạng lưới tuyển dụng nhân tài ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Chúng tôi hướng đến trở thành công ty tuyển dụng nhân sự với mục tiêu" kết nối con người và tổ chức trên toàn thế giới"

DỊCH VỤ

THÀNH VIÊN

Hiroki Kida

Administration Director

Duong Thi Mai Lien

Admin & HR Manager

Tran Thi Hanh

Chief Accountant

Nguyen Thi Bich Ngoc

Accountant

Nguyen Thi Thu Phuong

Chief Career Advisor

Dao Thi Xuan

Career Advisor

Tran Thi Nga

Career Advisor

Tran Thi Huyen Anh

Recruitment Advisor

Shinjiro Nakazono

Chief Executive Officer

Le Thi Kieu Vien

Career Advising Leader

Nguyen Huong Tram

Career Advising Leader

Nguyen Manh Huy

IT Recruitment Team Leader

Seiya Hagiwara

Recruitment Advising Team Leader

Phan Thi Thu Anh

Recruitment Advisor

Doan Cao Thanh Long

Marketing Team Leader

Nguyen Nhu Hien Duc

IT Manager

Vu Thanh Nhan

Career Advisor

Phan Thi Lan

Career Advisor

Tatsuya Suzuki

Recruitment Advisor